Kindregelingen

By Paul Wennekendonk on december 17, 2014

Met ingang van 1 januari 2015 zijn er nog 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen namelijk: 1. kinderbijslag 2. kindgebonden budget 3. combinatiekorting 4. kinderopvangtoeslag   De volgende regelingen verdwijnen: 1. ouderschapsverlofkorting 2. aftrek levensonderhoud kinderen 3. alleenstaande ouderkorting 4. aanvulling op het minimuminkomen voor alleenstaande ouders.   Hoe één en ander uitpakt, zal per situatie […]

1 2 3 4