Uw administratie online

YOZ maakt gebruik voor de financiële administratie van online boekhoudpakketten Exact online en Twinfield. Voordeel hiervan is dat we allerlei vormen van samenwerking kunnen aanbieden. U doet uw administratie zover u wilt de rest doet YOZ.

Ook kunnen we bij u op locatie de administratie verzorgen dan wel maandelijks een rapportage verzorgen. Dit kan natuurlijk ook indien u zelf gebruik maakt van een ander boekhoudsysteem.

De salarisadministratie verzorgen wij in Exactonline waardoor er ook hierin samenwerking mogelijk is en u en YOZ bijvoorbeeld beiden gebruik kunnen maken van dezelfde medewerkersdossiers.

Al onze dossiers zijn digitaal en we kunnen cliënten een gezamenlijk digitaal dossier aanbieden. Hierin kunnen beiden documenten uploaden en downloaden. Nooit meer zoeken naar bestanden en in email bijlagen.