Privacyverklaring

Hieronder vermelden wij ons beleid op het gebied van privacybescherming en de voor YOZ Administratie en Advies B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 50956639, gevestigd aan de Verrijn Stuartweg 7A, 1112 AW Diemen, hierna te noemen YOZ, van toepassing zijnde disclaimer.

Net als op vele andere websites worden ook op onze website persoons- en algemene gegevens verzameld van en over de bezoekers. In dit privacy statement lichten wij toe welke gegevens worden verzameld, hoe dat gebeurt en wat wij met die gegevens doen. YOZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u om ons privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Informatieverzameling uitsluitend voor gebruik door YOZ
Gegevens die wij via onze website verzamelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door YOZ en daaraan gerelateerde partners/bedrijven en worden nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Gegevens verstrekt via online formulier
Onze website maakt gebruik van een online formulier waarmee bezoekers bijvoorbeeld een offerte of algemene informatie kunnen aanvragen. De via dit formulier gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het verzonden verzoek te kunnen voldoen. De gegevens kunnen door YOZ worden opgeslagen in haar relatiebeheersysteem maar zullen nooit worden gebruikt voor verdere ongevraagde benadering.

Klikgedrag en bezoekersanalyse
YOZ gebruikt websitestatistiekenprogramma’s om onder meer de herkomst van bezoekers op haar website te analyseren. Deze informatie wordt uitsluitend in algemene zin gebruikt om onze website beter af te stemmen op de informatiebehoefte van de bezoekers.

Cookies
Evenals bij vele andere websites worden in relatie met het gebruik van bovenvermelde statistiekenprogramma zogenaamde “cookies” op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Hiermee kunnen wij uw computer herkennen wanneer u onze website later nog eens bezoekt. De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit uw Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht en welke delen van de site u hebt bekeken. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt en natuurlijk kunt u de ontvangst ervan weigeren. In dat geval kan het zijn dat u niet alle functies van onze website of andere websites kunt gebruiken.

Als u geen prijs stelt op het gebruik van cookies, kunt u de instellingen van de cookies aanpassen op onze cookiemelding pagina